Proje Hakkında

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı taraf olduğu Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan «Türkiye’de İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi» Hibe Programı kapsamında kabul edilen ve 29/05/2017 tarihinde Bilecik Valiliği ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanan CCGS/113 referans numaralı “Better Futures with Enhanced Capacity and Awareness on Climate Change” (İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere) isimli projemiz Bilecik Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında İlimizde ilk hibe alan  projedir.

18 ay sürecek olan projenin bütçesi Sözleşme Makamı tarafından verilen hibe 44.132,58 Euro, Valiliğimizin Eş Finansman Katkısı 10.432,92 Euro olup toplam  54.565,50 Euro’dur.

 

PROJENİN BAŞVURU SAHİBİ:

Bilecik Valiliği

 

PROJENİN ORTAKLARI:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,

Osmaneli Belediyesi,

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü,

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Edebalı Kültür ve Araştırma Derneği.

 

PROJENİN İŞTİRAKÇİLERİ:

Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği

Bu Projeyle, Bilecik’te iklim değişikliği uyumu ve azaltılması konusundaki mevcut farkındalığı belirlemek, elde edilen veriler doğrultusunda eğitim, panel düzenlemek ve süreç boyunca toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına almak ve ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulmasına ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin, beklenen sonuçlarına ulaşması için 4 temel başlıkta faaliyetler yürütülecektir.

1-Hazırlık aşaması: Proje yönetim komitesi oluşturularak il adımın atılmasının ardından proje süresinde kullanılacak malzemelerle ihtiyaç duyulan hizmetlerin alınması gerçekleştirilecektir. Proje tanıtımı açılış toplantısıyla yapılacaktır.

2-Uygulama aşaması: Eğitimcilerin, öğretmenlerin, kamu kurumu ve STK  çalışanların eğitimi, farkındalık ve karbon ayak izi hesaplama anketleri, eko-panel , iklim haftası gibi projenin omurgasını oluşturan faaliyetler bu aşamada gerçekleşecektir.

3-Yaygınlaştırma aşaması: Projenin çok sayıda insana ulaşmasını sağlamak amacıyla görünürlükler, web sitesi sosyal medya araçları radyo programları düzenlenecek ayrıca Ulusal bir konferansta anket sonuçlarımız sunulacaktır.ayrıca proje kitabı ve DVD hazırlanacaktır.

4-Değerlendirme ve izleme aşaması: Proje yönetim komitesi yönetimle ayda bir proje ekibiyle düzenli olarak 15 günde bir toplanacaktır. Ara raporlar, kapanış toplantısıve nihai değerlendirme raporu  bu aşamada gerçekleşecektir.